10 PÕHJUST MIKS VALIDA ETERNIIT

Eterniit on keskonnasõbralik – asbestivaba tootmine vastab EU nõuetele ja on ressursikokkuhoidlik


Eterniit on hingav – väike kondensaadi tekkimise oht


Eterniit on heliisoleeriv – summutab vihma ja rahe poolt tekitatavat müra


Eterniit on ilmastikukindel – stabiilne ilmastikumõjudele


Eterniit on koormusttaluv – vormikindlus käimise ja ilmastikust tulenevate koormuste vastu


Eterniit on stabiilne temperatuurimuutustele – suured temperatuurikõikumise ei avalda kahjustavat mõju materjalile


Eterniit on mittesüttiv– tuletundlikuse klass A2


Eterniit on kerge – ei sea lisatingimusi konstruktsioonile


Eterniit on korrosioonikindel – Keemiliste lisanditeta, bioloogiliselt püsiv, vastupidav kahjuritele ja seentele


Eterniit on hingav – väike kondensaadi tekkimise oht